داشبورد اطلاعات مدیریتی (معاونت فرهنگی و دانشجویی - امور دانشجویی)

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاهآزاد اسلامی

داشبورد اطلاعات مدیریتی حوزه دانشجویی

  1. فایل فشرده شده را از حالت فشرده خارج نمایید.
  2. فایل "داشبورداطلاعات مدیریتی" و یا “dashboard.bat” را اجرا فرمایید.
  3. پس از انتخاب استان و واحد دانشگاهی اطلاعات مدیریتی هر واحد دانشگاهی قابل مشاهده خواهد بود.

این فایل آخرین  بروزرسانی اطلاعات در تاریخ00/01/21   می باشد 

داشبورد اطلاعات مدیریتی

داشبورد