سامانه های دانشجویی

 اطلاعیه ها


مهلت نقل و انتقالات دانشگاه در نیسمال اول 1400-1399 به اتمام رسیده است.


 

اداره کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه های مرتبط