اخبار ستادی - آرشیو

«یادگیری خلاقانه» کلید و راه حل موفقیت دانشجویان است

«یادگیری خلاقانه» کلید و راه حل موفقیت دانشجویان است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: یادگیری خلاقانه که بتواند حل مسئله کند، کلید موفقیت دانشجویان است. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در آیین استقبال از نودانشجویان ...

جلسه شورای سیاست‌گذاری حوزه شاهد و ایثارگران برگزار شد

جلسه شورای سیاست‌گذاری حوزه شاهد و ایثارگران برگزار شد

دکتر جهان بین در این جلسه با تبریک هفته بسیج، گفت: هدف از تشکیل شورای سیاست‌گذاری حوزه شاهد و ایثارگران در معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی که با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ...