اخبار برگزیده - آرشیو

جلسه شورای سیاست‌گذاری حوزه شاهد و ایثارگران برگزار شد

جلسه شورای سیاست‌گذاری حوزه شاهد و ایثارگران برگزار شد

دکتر جهان بین در این جلسه با تبریک هفته بسیج، گفت: هدف از تشکیل شورای سیاست‌گذاری حوزه شاهد و ایثارگران در معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی که با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ...